Ispravak netočnih navoda

Večernji krivo donosi, a tportal, Dnevno, Telegram (možda i drugi, za ove znam) ga prenose:
Prema podacima iz rada Domagoja Sajtera, profesora Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji je doktorirao na temi stečajeva, pod nazivom Stečaj: okvir za malverzacije ili za namirenje vjerovnika i rehabilitaciju povjerenja, u Hrvatskoj je u razdoblju od 17 godina sprovedeno više od 14 tisuća stečajeva sa stečajnom masom u iznosu od 112,4 milijarde kuna te je za 250 stečajnih upravitelja isplaćeno 6,8 milijardi kuna bruto naknada.

Nigdje u spomenutom radu, niti u bilo kojem drugom mom članku nisam objavio navedene brojke.

Ne kažem da su potpuno netočne – ne znam – samo da nisu iz mojih istraživanja.

Svi moji radovi javno su objavljeni, na internetu, i može im se besplatno pristupiti. Molim novinare da provjeravaju svoje izvore. Hvala.

U Telegramu…

G. Drago Hedl ukratko je u Telegramu predstavio neke rezultate istraživanja iz moga rada u Ekonomskom pregledu:

http://www.telegram.hr/politika-kriminal/uvijek-isti-stecajni-upravitelji-dobivaju-poslove-konkretno-3-dobiva-trecinu-predmeta-tako-odreduje-kompjuter-navodno-nasumicno/

Rad se može vidjeti ovdje: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849432

P. S.

Budući da me kontaktiraju pojedine osobe koje je gosp. Hedl naveo u članku napominjem da ja potpisujem samo svoj rad u Ekonomskom pregledu, a g. Hedl potpisuje svoj članak u Telegramu. Pomno sam birao riječi, i jednostavnom usporedbom lako se može vidjeti što ja jesam napisao, a što nisam.