Neke izmjene statuta Sveučilišta (2023)

Neke predložene izmjene Statuta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i usporedba s drugim Sveučilištima u RH

 

 

  UNIOS trenutno UNIOS prijedlog UNIZG UNIST UNIRI
Izvori: link link link link link
Raspolaganja rektora do 1,5 mil. kuna; suglasnost Senata za poslove iznad 1,5 mil. kuna do 0,3 mil. eura (2,25 mil. kuna); suglasnost Senata za poslove iznad 0,3 mil. eura;

povećanje 50%

do 1 mil. kuna; suglasnost Rektorskog kolegija za poslove od 1 do 3 mil. kuna; suglasnost Senata za poslove veće od 3 mil. kuna do 1,5 mil. kuna; suglasnost Senata za poslove iznad 1,5 mil. kuna do 0,5 mil. kuna; suglasnost Senata za poslove iznad 0,5 mil. kuna
Raspolaganja dekana do 1 mil. kuna; suglasnost Senata za poslove veće od 1 mil. kuna do 0,2 mil. eura (1,5 mil. kuna); suglasnost Senata za poslove veće od 0,2 mil. eura;

povećanje 50%

do 1 mil. kuna; suglasnost vijeća za poslove od 1 do 3 mil. kuna; suglasnost Senata za poslove veće od 3 mil. kuna do 0,5 mil. kuna; suglasnost vijeća za poslove od 0,5 do 1,5 mil. kuna; suglasnost vijeća i Senata za poslove veće od 1,5 mil. kuna do 0,4 mil. kuna; suglasnost Senata za poslove veće od 0,4 mil. kuna
Mandat dekana 4 god. 3 god. 2 ili 3 god. (ovisno o fakultetu) 3 god. 3 god.