U Telegramu…

G. Drago Hedl ukratko je u Telegramu predstavio neke rezultate istraživanja iz moga rada u Ekonomskom pregledu:

http://www.telegram.hr/politika-kriminal/uvijek-isti-stecajni-upravitelji-dobivaju-poslove-konkretno-3-dobiva-trecinu-predmeta-tako-odreduje-kompjuter-navodno-nasumicno/

Rad se može vidjeti ovdje: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849432

P. S.

Budući da me kontaktiraju pojedine osobe koje je gosp. Hedl naveo u članku napominjem da ja potpisujem samo svoj rad u Ekonomskom pregledu, a g. Hedl potpisuje svoj članak u Telegramu. Pomno sam birao riječi, i jednostavnom usporedbom lako se može vidjeti što ja jesam napisao, a što nisam.

 

Crtica o reformama u pravosuđu

…prvo se donese zakon, a onda, skoro godinu dana nakon što je zakon objavljen, a šest mjeseci nakon što je stupio na snagu, kreće se s edukacijom ključnih aktera koji bi zakon trebali provoditi.

Riječ je o Zakonu o stečaju potrošača i najavi edukacije stečajnih upravitelja s liste A koji su iskazali interes za posao povjerenika.

Jasno, edukacija završava obveznim ispitom koji košta 1.100,00 kn.