Kuna vs. euro: anketa

…uz sutrašnje pristupanje Europskoj uniji…

Uskoro će biti objavljen članak [1] Objavljen je članak u kojemu sam nastojao sumirati pozitivne i negativne strane odbacivanja vlastite valute i prelaska na euro. Kao prilog članku priložena je mala anketa koju sam izradio, s jednim vrlo jednostavnim pitanjem koje je glasilo:
„Po Vašem mišljenju, treba li Hrvatska učiniti sve da što prije uvede euro?
Ponuđena su bila dva odgovora: da i ne.

Anketa je bila usmjerena na domaće financijske stručnjake, odnosno isključivo i samo na članove katedri za financije Ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj. Dakle, e-mailom poslan je link na anketu ciljanim (samo onima koji se bave financijama) asistentima, višim asistentima, docentima i profesorima Ekonomskih fakulteta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, te Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Puli i Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.

Upitnik je bio anoniman, i uz gore navedeno postojalo je još samo jedno dodatno pitanje koje se odnosilo na akademski status anketiranih.

Period prikupljanja bio je od 13.06.2013. do 18.06.2013., odnosno nedugo pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju.

Rezultati ankete su sljedeći (sortirano prema akademskom statusu):

Vrijeme odgovora Po Vašem mišljenju,
treba li Hrvatska učiniti sve
da što prije uvede euro?
Akademski status
13/6/2013 10:16 Ne asistent
13/6/2013 10:55 Da asistent
13/6/2013 11:25 Ne asistent
13/6/2013 11:32 Ne asistent
13/6/2013 11:56 Ne asistent
13/6/2013 12:32 Ne asistent
14/6/2013 11:30 Ne asistent
13/6/2013 10:09 Da viši asistent
13/6/2013 10:51 Ne viši asistent
13/6/2013 12:17 Da viši asistent
13/6/2013 14:02 Da viši asistent
13/6/2013 14:28 Ne viši asistent
18/6/2013 15:37 Ne viši asistent
13/6/2013 9:56 Ne docent
13/6/2013 10:11 Ne docent
13/6/2013 10:14 Da docent
13/6/2013 10:19 Ne docent
13/6/2013 10:29 Ne docent
13/6/2013 10:02 Ne izvanredni profesor
13/6/2013 11:08 Ne redovni profesor
13/6/2013 11:27 Ne redovni profesor
13/6/2013 10:24 Da redovni profesor u trajnom zvanju
13/6/2013 11:03 Ne redovni profesor u trajnom zvanju
13/6/2013 13:20 Ne redovni profesor u trajnom zvanju
13/6/2013 17:52 Ne redovni profesor u trajnom zvanju
15/6/2013 9:24 Ne redovni profesor u trajnom zvanju

Sumarno:

DA 6 23,1%
NE 20 76,9%
Ukupno 26 100,00%

 

Asistent 7 26,9%
Viši asistent 6 23,1%
Docent 5 19,2%
Izvanredni profesor 1 3,8%
Redovni profesor 2 7,7%
Redovni profesor u trajnom zvanju 5 19,2%
Ukupno 26 100,0%

 

Anketno pitanje preuzeto je zapravo od guvernera HNB-a, Borisa Vujčića, koji je u više navrata izjavio kako “Hrvatska mora učiniti sve da što prije uvede euro”. Npr:

O jednom tako prevažnom pitanju kao što je potpuno odbacivanje vlastite valute i monetarne suverenosti nije provedena nikakva javna diskusija ni na kojoj instituciji, no unatoč tome čini se da je ova odluka već donesena.

Ova mikro-anketa imala je za cilj pokazati skicu stavova hrvatskih akademskih financijskih eksperata, sve redom magistara i doktora iz područja financija, koji o tome zasigurno mogu kvalificirano govoriti. Rezultati pokazuju pluralnost mišljenja (što je svakako pozitivno) jer ne naginju s 90-tak ili više posto niti u jednu stranu, no jasno je kako je apsolutna većina (77%) ipak protiv toga da Hrvatska što prije prijeđe na euro, odnosno ne slaže se s g. Vujčićem.

Zaključno, potrebno je provesti široku javnu raspravu o pitanjima monetarne suverenosti, odnosno o prednostima i manama odbacivanja vlastite valute u korist eura – valute koju Oskar Lafontaine (njemački ministar financija koji je lansirao euro) smatra „neodrživom“, i koju je pozvao ukinuti jer “vodi ka katastrofi”:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10039329/German-euro-founder-calls-for-catastrophic-currency-to-be-broken-up.html

[1] U Prilici, mjesečnom prilogu Glasa Koncila, kao tema ljetnog dvobroja (07/08. 2013.).

 

Jedna misao o “Kuna vs. euro: anketa”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *